سایت دهکده::شعر-کتاب-اشعار استاد صغیر اصفهانی-دانلود مداحی-خرید دیوان استاد صغیر-مصیبت نامه استاد صغیرغدیریه مخمس در مدح مشعل نور هدایت،منبع فیض ولایت،یعسوب الدین،شهاب الثاقب،اسدالله الغالب،سلطان سریر انما ولیکم الله،صدر نشین محفل من کنت مولاه،مظهرالعجائب،برهان الذاکرین،قسیم جنت و دوزخ،آئینه سر تا پا نمای الهی،مکمل بنی آدم،وصی حضرت خاتم،الهژبرالثاقب،امیرالمومنین،مولانا و مقتدانا علی ابن ابیطالب صلوات الله و سلامه علیه و علی ابنائه المعصومین

ز ریا و کبر بگذر جلوات کبریا بین---به مقام سعی دل را همه روضة الصّفا بین/

به خم غدیر امروز تجلی خدا بین---به ملا لقای حق را به لقای مرتضی بین/

که خدای جلوه گر شد به لباس مرتضائی/

متن کامل شعر در ادامه مطلب...


اگرش خدای خوانم به یقین رضا نباشد---وگرش جدای دانم به خدا روا نباشد/

اگراو خدا نباشد ز خدا جدا نباشد---بود این عقیده من که گر او خدا نباشد/

به خدا قسم که داده است خدا به او خدائی/

اگرت خدای بخشد دل پاک و جان طاهر---ببری به این سخن پی که چه اول و چه آخر/

برسی بدین معما که به باطن و به ظاهر---چو ز چشم جان ببینی به حقیقت مظاهر/

علی است و بس که بر خود شده گرم خودنمائی/

مدد از علی طلب کن که به هر بلا و هر غم---متوسل جنابش دل آدم است و خاتم/

چه سمائی مسبّح چه زمینی مکرِّم---به خدای هر دو گیتی ز کسی به هر دو عالم/

به جز از علی نیاید هنر گره گشائی/

به اماکن و نواحی به مساکن و مراحل---به قبایل و عشایر به طوایف و سلاسل/

همه فیض اوست جاری همه لطف اوست شامل---فلک خمیده بالا نه اگر از اوست سائل/

بگرفته است بر کف ز چه کاسه گدائی؟/

بود او مولف و بس به کتابهای دیرین---بود او مربی و بس به مربیان آئین/

رشحات علم دانی به بشر شد از که تلقین؟---به خدا قسم علی بود که ابتدای تکوین/

به ابوالبشر بیاموخت کتاب ابتدائی/

اگرت بهشت باید ره آن دهم نشانت---به طریقه علی رو که رساند این به آنت/

چو ولای او نداری به سقر بود مکانت---ز نسیم خلد بوئی نبرد مشام جانت/

همه عمر اگر بپوئی ره زهد و پارسائی/

پی سعد و نحس طالع چه منجمت سرآید؟---شنوی چو نام حیدر غمت ار ز دل زداید/

به دو عالمت یقین حق در میمنت گشاید---وگرت کدورت افزود به رنج و غم فزاید/

بود این محک تو را بس پی بخت آزمائی/

علی ای که جز به عشق تو نبوده های و هویم---علی ای که جز به ذکر تو نبوده گفت و گویم/

 می عشق توست تنها به صراحی و سبویم---پی آب زندگانی ره ظلمت از چه پویم؟/

که رسیده ام ز خاک در تو به روشنائی/

علی ای که ذات پاکت زده کوس بی مثالی---ملکوت را تو مالک جبروت را تو والی/

به تو زیبد و بس این هم که خدات خوانده غالی---سر هر کسی نیرزد به کلاه ذوالجلالی/

تن هر کسی نزیبد به ردای کبریائی/

علی ای که هست دلها همگی در آرزویت---به دو مطلب است اینک نظر صغیر سویت/

یکی اینکه خوانی او را ز  ره کرم به کویت---دگر اینکه بر در حق طلبد ز آبرویت/

که دهی ورا به کلی تو ز غیر خود رهائی

                                                                                                                                  صغیر اصفهانی

 

التماس دعا
متن کامل این قصیده در کتاب دیوان صغیر اصفهانی چاپ هجدهم صفحه 146 موجود می باشد.

 

دوستان می توانند جهت خرید کتابهای دیوان اشعار و مصیبت نامه ی استاد صغیر با شماره های زیر تماس بگیرند یا ایمیل بزنند:

فروشگاه صغیر: 34459451-031

محمد صغیرا(نوه ی مرحوم استاد صغیر اصفهانی):09131288876

msaghira@gmail.com

یا علی مددنویسنده: مديريت تاریخ: شنبه 29 شهريور 1399 | rss | نظرات (0) |بازدید : 2443
امتیاز به مطلب: